Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ιουλ 21

Προμήθεια αναλωσίμων έγχυσης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ

Ιουλ 21

Στέγαση της Τελωνειακής Αποθήκης του Τελωνείου Πατρών της Α.Α.Δ.Ε.

Ιουλ 21

Διακήρυξη α’ επαναληπτικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου  για  τη στέγαση του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ιουλ 20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών διακρίβωσης του εργαστηριακού εξοπλισμού των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

Ιουλ 19

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τυπωμένων αυτοκόλλητων φακέλλων αλληλογραφίας, για την κάλυψη των αναγκών των Δ.Ο.Υ. Νομαρχίας Πειραιά.

Ιουλ 16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος Τελωνείων Α΄ Τάξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ιουλ 14

Διακήρυξη Β' Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του 2ου ΕΛ.ΚΕ Αττικής

Ιουλ 12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α΄ και Α΄- Β΄ Τάξης των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ιουλ 12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α΄ και Α΄- Β΄ Τάξης των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ιουλ 08

Πρόσκληση Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης  Διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Εκπαίδευσης για τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε.», για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

Ιουλ 07

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τελωνείου Κατερίνης.

Ιουλ 05

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυγείων και καταψυκτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ιουλ 05

Α΄ Επαναληπτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Τελωνειακής Αποθήκης του Τελωνείου Πατρών της Α.Α.Δ.Ε.

Ιουλ 01

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν.718/77 «Περί εκτελωνιστών» Μυτιλήνης

Ιουλ 01

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).