Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Φεβ 03

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας (φύλαξης) των εγκαταστάσεων αποθήκης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ) της Α.Α.Δ.Ε. για είκοσι τέσσερεις (24) μήνες με δικαίωμα παράτασης (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης) για δώδεκα (12) ακόμη μήνες.»

Φεβ 01

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Μεταφορά ημερήσιων εισπράξεων των Τελωνείων και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού»

Ιαν 27

ΔΔΑΔ Γ 1012171 /26-01-2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ιαν 27

ΔΔΑΔ Γ 1012024 ΕΞ 2023 /26-01-2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ιαν 25

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης

Ιαν 25

Περιληπτική Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τελωνείου Ιωαννίνων.

Ιαν 23

Πρόσκληση διενέργειας 20 ανεξάρτητων δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών της εταιρίας  "Μαρία Ανώνυμη Βιοτεχνική και εμπορική εταιρεία"

Ιαν 20

Πρόσκληση για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης του Σχεδίου της Διακήρυξης για την Προμήθεια Εργαλείων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

Ιαν 18

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (τεχνικής εξυπηρέτησης) των υφιστάμενων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων διαφόρων τύπων που λειτουργούν σε Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με δυνατότητα χρησιδανείου φωτοαντιγραφικών νεότερης τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών της ΑΑΔΕ για δύο (2) έτη.

Ιαν 16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλονίκης & Αχαΐας.

Ιαν 13

Πρόσκληση διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού  διαγωνισμού που αφορά στην πώληση μέρους του ενεργητικού (ομάδα ενεργητικού Α΄) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε.»

Ιαν 12

Διακήρυξη B' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων της Α.Α.Δ.Ε.

Ιαν 10

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Εκπαίδευσης για τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της ΑΑΔΕ»

Ιαν 10

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ιαν 09

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και συντήρηση σταθερών συστημάτων xrays για έλεγχο σε συρμούς»