Δασμολογικές και Φορολογικές απαλλαγές σε Ιδιώτες που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα

Έλληνες, οι οποίοι έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα, μπορούν να εισάγουν τα προσωπικά τους είδη, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινήτου, με δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές, όταν μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.
«Συνήθης Κατοικία» ορίζεται ο τόπος όπου ένα πρόσωπο διαμένει συνήθως, δηλαδή για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίο κατοικεί.

Προκειμένου ένα πρόσωπο να θεμελιώσει το δικαίωμα μεταφοράς της συνήθους κατοικίας με τις ανωτέρω δασμοφορολογικές απαλλαγές, η συνήθης κατοικία του πρέπει να είναι στο εξωτερικό για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την μεταφορά της στην Ελλάδα. 

Σημείωση! Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή της αλλοδαπής δεν συνεπάγεται ότι το πρόσωπο έχει τη συνήθη κατοικία του στην χώρα αυτή.

Τα προσωπικά είδη που μπορούν να εισαχθούν με δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές περιλαμβάνουν την οικοσκευή (π.χ. έπιπλα, ρούχα, βιβλία, Η/Υ, κλπ.), μέσα μεταφοράς (αυτοκίνητο ή τροχόσπιτο, μοτοσυκλέτα, σκάφος αναψυχής) και άλλα είδη (π.χ. οικόσιτα ζώα, επαγγελματικός εξοπλισμός)

Αναφορικά με το αυτοκίνητο, μόνο ένα (1) μπορεί να εισαχθεί υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο έχει την κυριότητα και χρήση του οχήματος στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του, για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών πριν τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας.

Σημείωση! Αυτοκίνητα που πληρούν προδιαγραφές ρύπων των προτύπων Euro 1, 2, 3 ή συμβατικής τεχνολογίας, για τα οποία δεν μπορούν να αποδειχθούν οι εκπομπές ρύπων, δεν επιτρέπεται να εισαχθούν και ταξινομηθούν στην Ελλάδα.

Στις περιπτώσεις προσώπων που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από την Αμερική, Αφρική Αυστραλία, καθώς επίσης και από το ΙΡΑΚ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ανεξάρτητα εάν είχαν στην κυριότητά τους και χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας τους, έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν αυτοκίνητο ή τροχόσπιτο με απαλλαγή 80% από το τέλος ταξινόμησης. 

Εύρος δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών:

-    Δασμοί (στις περιπτώσεις τρίτων χωρών εκτός ΕΕ)
-    ΦΠΑ
-    Τέλος ταξινόμησης (για τα αυτοκίνητα)
-    Περιβαλλοντικό Τέλος (για αυτοκίνητα) 

Δεν παρέχεται απαλλαγή για:

- Οχήματα Δημοσίας Χρήσης (10 θέσεων και άνω συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, φορτηγό αυτοκίνητο για με¬ταφορά εμπορευμάτων, κάθε άλλο ειδικό όχημα).
- Προσωπικά είδη που με το είδος ή την ποσότητά τους πρέπει να παρουσιάζουν οποιο¬δήποτε εμπορικό ενδιαφέρον, είτε προορίζονται για οικονομική (επαγγελματική) δραστηριότητα (εξαιρούνται φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών που είναι σχετικά και απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του δικαιούχου προσώπου).
- Αλκοολούχα προϊόντα, καπνός και προϊόντα καπνού, με την εξαίρεση των ποσοτήτων που παραδίδονται χωρίς επιβαρύνσεις στους ταξιδιώτες.
Πρόσωπα που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα, πρέπει να επισκεφθούν την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή της προηγούμενης κατοικίας τους και να αιτηθούν να εκδοθεί Πιστοποιητικό Μεταφοράς Συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που το πρόσωπο έχει ήδη αφιχθεί στην Ελλάδα μπορεί να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Εξωτερικών (τηλ. 210 3682360, Ζαλοκώστα 3, Αθήνα, dh2@mfa.gr), υποβάλλοντας τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα για την έκδοση του Πιστοποιητικού. 
Όσον αφορά στην τελωνειακή διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τελωνειακή διασάφηση μαζί με το Πιστοποιητικό Μετοικεσίας στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. 
H είσοδος των προσωπικών ειδών μπορεί να πραγματοποιηθεί εφάπαξ ή τμηματικά εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού. 
Προσωπικά είδη που εισάγονται με τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, εκμισθωθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο ενέχυρου ή χρησιδανείου για περίοδο 12 μηνών από την είσοδο τους στην χώρα. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα μπορούν να αντληθούν από το «Εγχειρίδιο για τις Απαλλαγές Τελωνειακού Χαρακτήρα κατά τη Μεταφορά Συνήθους Κατοικίας στην Ελλάδα», το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.