Μηνιαίες συναλλαγές και λαχνοί

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για το πλήθος και τους αριθμούς των λαχνών που σας αναλογούν, με βάση τις συναλλαγές που πραγματοποιήσατε με ηλεκτρονικό τρόπο τον προηγούμενο μήνα και των οποίων τα στοιχεία περιήλθαν στη Δ/νση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (ΔΑΦΕ) της Γενικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) της ΑΑΔΕ  από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. 

Αποτελέσματα Κληρώσεων για συναλλαγές έτους 2024
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις