Πληρωμή φόρων και τελών από χώρες εκτός της Ζώνης SEPA

Αν βρίσκεστε σε μία χώρα εκτός της Ζώνης SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ – Single Euro Payment Area), μπορείτε να πληρώσετε φόρους και τέλη μέσω S.W.I.F.T. Credit Transfer σε Ευρώ.

 

  • Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
  • Δείτε εδώ τις χώρες που ανήκουν στον SEPA

 

If you are in a country outside the SEPA (Single Euro Payment Area) geographical area, you can pay taxes and duties via S.W.I.F.T. Credit Transfer in Euro.