Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση

1

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

2

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2

 

H ΑΑΔΕ υλοποιεί, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, τις ακόλουθες πράξεις: