Υποβολή Στοιχείων και Πληροφοριών (ΠΟΛ 1033/2014 & ΠΟΛ 1054/2015)

Από την Υπηρεσία Υποβολής Καταστάσεων της ΠΟΛ 1033/2014 & ΠΟΛ 1054/2015 μπορείτε: 

Α) Να υποβάλετε ή να ανακτήσετε τυχόν υποβληθείσες:

 1. Καταστάσεις στοιχείων Ιδιωτικών Θεραπευτηρίων
 2. Καταστάσεις στοιχείων Επιχειρήσεων Ιδιωτικής Ασφάλισης
 3. Καταστάσεις στοιχείων Εταιρειών Ύδρευσης
 4. Καταστάσεις στοιχείων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
 5. Καταστάσεις δικαιούχων αποζημίωσης από αιτία ατυχήματος που υποβάλλεται από Επιχειρήσεις Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Β) Να ανακτήσετε τυχόν υποβληθείσες καταστάσεις στοιχείων Δημόσιων Θεραπευτηρίων και Ταμείων Ασφάλισης.

Προθεσμίες (Ενημέρωση 10-01-2024)

Η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων είναι ετήσια. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς για τα στοιχεία Ιδιωτικών Θεραπευτηρίων και Εταιρειών Ύδρευσης και η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς για τα στοιχεία που υποβάλλονται από από Επιχειρήσεις Ιδιωτικής Ασφάλισης (παρ.2.1-2.2) και Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια.

Οδηγοί χρήσης / Βοηθητικό υλικό

Γραμμογράφηση αρχείων:

 1. α) περίπτωση 1.1.α της ΠΟΛ 1033/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.1271/2021 (Ενημέρωση 17-01-2024)
  β) περίπτωση 1.1.α της Α.1177/2019  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.1271/2021 (Ενημέρωση 17-01-2024)
 2. περίπτωση 1.1.β της ΠΟΛ1054/2015 
 3. περίπτωση 1.1.γ της ΠΟΛ1054/2015
 4. περίπτωση 1.1.δ της ΠΟΛ1054/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.1271/2021 (Ενημέρωση 17-01-2024)
 5. περίπτωση 1.1.ε της ΠΟΛ 1054/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.1271/2021 (Ενημέρωση 17-01-2024)
 6. περίπτωση 1.6 της ΠΟΛ 1054/2015 

Iστορικό Γραμμογράφησης αρχείων:

     1. α) περίπτωση 1.1.α της ΠΟΛ 1033/2014 προδιαγραφές των αρχείων για τα στοιχεία έως το φορολογικό έτος 2020 (Ενημέρωση 02-12-2019)
         β) περίπτωση 1.1.α της Α.1177/2019  προδιαγραφές των αρχείων για τα στοιχεία έως το φορολογικό έτος 2020 (Ενημέρωση 12-02-2020)

     4. περίπτωση 1.1.δ της ΠΟΛ1054/2015 προδιαγραφές των αρχείων για τα στοιχεία έως το φορολογικό έτος 2020

     5. περίπτωση 1.1.ε της ΠΟΛ 1054/2015 προδιαγραφές των αρχείων για τα στοιχεία έως το φορολογικό έτος 2020
 

 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ της ΠΟΛ. 1033/2014 
  ( Έκδοση Προδιαγραφών 1.0.2 ) 
    - Εφαρμογή JAVA (Τελ.Ενημ: 24/01/2022 - Έκδοση 1.0.2) 
    - Για οδηγίες χρήσης της εφαρμογής δείτε πιο πάνω στην ενότητα  Οδηγοί Χρήσης / Βοηθητικό υλικό
    - Η εφαρμογή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα

   
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ XML ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ XSD 
  ( Έκδοση Προδιαγραφών 1.0.1 )  
    - Έκδοση για Windows   (Τελ.Ενημ: 29/08/2022 - Έκδοση 1.1.0.1) 
    - Έκδοση για άλλα λειτουργικά συστήματα (Τελ.Ενημ: 29/08/2022- Έκδοση 1.1.0.1)
   


Παράδειγμα αρχείου excel μπορείτε να βρείτε στην επιλογή του υπολογιστή : Προγράμματα (Programs) / Α.Α.Δ.Ε. / Μετατροπή αρχείων excel για την ΠΟΛ 1077 / Παράδειγμα αρχείου excel
(για Microsoft Windows) ή στο φάκελο addons που περιέχεται μέσα στο συμπιεσμένο αρχείο (για άλλα λειτουργικά συστήματα).

Προσοχή!

Απαιτείται η εγκατάσταση JAVA 1.6 ή νεότερη έκδοση. Οι εφαρμογές έχουν δοκιμαστεί σε Microsoft Windows και Ubuntu.