Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς, Γονικής Παροχής και Κληρονομιάς

Δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεών, Γονικών Παροχών και  Κληρονομιών υποβάλλονται ψηφιακά μέσω αυτής της εφαρμογής. Ειδικότερα:

1. α) Σε περίπτωση που θα συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο  αγοράς/ δωρεάς/γονικής παροχής ή αποδοχής κληρονομίας, οι δηλώσεις συμπληρώνονται από τους  συμβολαιογράφους και υποβάλλονται/γίνονται αποδεκτές από τους συμβαλλόμενους ή τους κληρονόμους.

β) Σε περίπτωση που δε θα συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς/ γονικής παροχής ή αποδοχής κληρονομίας  οι δηλώσεις φόρου (δωρεάς/γονικής παροχής και κληρονομίας) για κινητά περιουσιακά στοιχεία, υποβάλλονται από τους συμβαλλόμενους ή τους κληρονόμους.

2, Μετά την υποβολή της δήλωσης μπορεί να εκτυπωθεί η υποβληθείσα δήλωση, ηπράξη προσδιορισμού φόρου, η ταυτότητα οφειλής του φόρου καθώς και το αποδεικτικό καταβολής, όπου απαιτείται .

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής καθώς και τις «Συχνές Ερωτήσεις».

  • Εάν διαβάσετε τις «Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις» σχετικά με το myPROPERTY και δε σας βοήθησαν, μπορείτε να καλέσετε στον κεντρικό τηλεφωνικό αριθμό +30 213 162 1000 του Κ.Ε.Φ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων) της ΑΑΔΕ και από το σχετικό μενού να επιλέξετε (1) Υπηρεσίες myAADE και εν συνεχεία το (2) myPROPERTY.

1

Βίντεο

Tα βίντεο που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ φιλοξενούνται στο YouTube, παρακολουθώντας τα αποδέχεστε τους όρους χρήσης του και την εγκατάσταση cookies στη συσκευή σας από το YouTube (cookies τρίτου). Η ΑΑΔΕ δεν σχετίζεται με την εγκατάσταση και χρήση αυτών των cookies ούτε συλλέγει σχετικά στοιχεία.