Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

 1. Country-By- Country Reporting
  α) Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις  (Ενημέρωση 24-02-2023)
  b) Frequently Asked Questions (Last updated 24-02-2023)
 2. e-Commerce and Vat
  α) Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (Ενημέρωση 01-02-2022)
  b) Frequently Asked Questions (Last updated 01-02-2022)
 3. eTEPAI
  α) Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις  (Ενημέρωση 16-02-2022)
  b) Frequently Asked Questions (Last updated 28-02-2022)
 4. e-Παράβολο
  Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (Ενημέρωση 29-03-2018)
 5. myCar
  Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (Ενημέρωση 21-04-2022)
 6. myData 
  α) Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις /Τεχνικά Θέματα (Ενημέρωση 26-10-2020)
  β) Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις /Επιχειρησιακά Θέματα (Ενημέρωση 22-02-2023)
  γ) Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις /Εγγραφή στο myDATA REST API – Εξουσιοδοτήσεις (Ενημέρωση 22-02-2023)
  δ) Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις /Α.1138-2020 (Ενημέρωση 28-04-2021)
 7. myPROPERTY
  α) Ηλεκτρονική δήλωση φόρου Δωρεάς – Γονικής Παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο (για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) (Ενημέρωση 21/02/2023)
  β) Ηλεκτρονική Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς (Ενημέρωση 12/01/2023)
  γ) Ηλεκτρονική δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου Φ.Μ.Α. (Ενημέρωση 17-08-2022)
  δ) Ηλεκτρονική δήλωση φόρου Δωρεάς – Γονικής Παροχής με συμβόλαιο (για Συμβολαιογράφους) (Ενημέρωση 14-12-2021)
 8. myΘΕΡΜΑΝΣΗ 
  Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (Ενημέρωση 23-11-2022)
 9. VAT Refund Applications 
  Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (Ενημέρωση 25-01-2017)
 10. Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ από χώρες της Ε.Ε. (Ενημέρωση 25-01-2017)
 11. Αίτηση ρύθμισης οφειλών του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4646/2019 και ισχύει (Ρ7) (Ενημέρωση 14-07-2021)
 12. Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν.4611/2019 (έως 120 δόσεις) Ρ6 (Ενημέρωση 11-09-2019)
 13. Αλλαγή ΚΑΔ (Ενημέρωση 12-07-2017)
 14. Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου (Ενημέρωση 25-01-2017)
 15. Aναδρομικά Αγροτικών Επιδοτήσεων (Ενημέρωση 24-12-2020)
 16. Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων  (Ενημέρωση 12-07-2018)
 17. Αξιολόγηση (Ενημέρωση 27-09-2019)
 18. Απόδοση τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας(Ενημέρωση 25-01-2017)
 19. Απόδοση τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (Ενημέρωση 25-01-2017)
 20. Απόδοση φόρου ασφάλιστρων (Ενημέρωση 25-01-2017)
 21. Ασφάλεια Δεδομένων (Ενημέρωση 17-03-2023)
 22. Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2022 (Ενημέρωση 25-01-2023)
 23. Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2022 (Ενημέρωση 25-01-2023)
 24. Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από  Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2022 (Ενημέρωση 19-04-2023)
 25. Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Ενημέρωση 06-02-2019).
 26. Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης  (Ενημέρωση 12-01-2023)
 27. Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα (Ενημέρωση 13-05-2022)
 28. Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικής εισφοράς για τα πλαστικά προϊόντα (Ενημέρωση 14-04-2022)
 29. Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας  (Ενημέρωση 24-05-2018)
 30. Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής(Ενημέρωση 22-06-2018)
 31. Δήλωση εισφοράς συναλλάγματος ν.4111/13 (Ενημέρωση 02-02-2023)
 32. Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ (Ενημέρωση 31-05-2022)
 33. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1) (Ενημέρωση 07-04-2023)
 34. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε2) (Ενημέρωση 04-04-2023)
 35. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε3) (Ενημέρωση 31-05-2023)
 36. Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES (Ενημέρωση 21-05-2021)
 37. Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων (Ενημέρωση 26-09-2023)
 38. Δημόσιες Κληρώσεις (Ενημέρωση 28-02-2022)
 39. Εγκυρότητα & οριστικοποίηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (Ενημέρωση 12-01-2017)
 40. Ειδική ασφαλιστική εισφορά δακοκτονίας (Ενημέρωση 25-01-2017)
 41. Ειδικοί Κωδικοί Πρόσβασης  (Ενημέρωση 17-12-2021)
 42. Ειδικός Φόρος Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) (Ενημέρωση 15-02-2023)
 43. Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας (Ενημέρωση 04-09-2019)
 44. Έκδοση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ) (Ενημέρωση 04-05-2023)
 45. Ενδικοφανείς Προσφυγές (Ενημέρωση 30-11-2022)
 46. Έντυπο Ε5 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 47. Έντυπο Ε5, Φ01.010, Φ01.013 οικ. Έτος 2015 με έναρξη πριν την 01/01/2014 με υπερδωδεκάμηνη διαχ. Περίοδο (Ενημέρωση 29-03-2017)
 48. Έντυπο Ν (Ενημέρωση 23-05-2023)
 49. Έντυπο Φ01.010 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 50. Έντυπο Φ01.012 (Ενημέρωση 07-06-2017)
 51. Έντυπο Φ01.013 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 52. Ηλεκτρονικό εμπόριο και ΦΠΑ (Ενημέρωση 13-08-2021)
 53. Μητρώο Πλοίων (Ενημέρωση 11-06-2019)
 54. Μισθωτήρια Ακινήτων (Ενημέρωση 04-09-2020)
 55. ΜΥΦ - Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών (από 1/1/2014) Γενικές ερωτήσεις (Ενημέρωση 25-06-2019)
 56. ΜΥΦ - Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών (από 1/1/2014) Δημιουργία αρχείου  (Ενημέρωση 06-04-2017)
 57. Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ενημέρωση 07-02-2017)
 58. Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ενημέρωση 07-02-2017)
 59. Οριστική ΦΜΥ  (Ενημέρωση 17-05-2017)
 60. Παλαιός χρήστης TAXISnet (Ενημέρωση 30-01-2017)
 61. Πιστοποίηση Γενικές Ερωτήσεις (Ενημέρωση 17-05-2019)
 62. Πιστοποίηση Ενεργοποίηση Λογαριασμού (Ενημέρωση 15-03-2018)
 63. Πιστοποίηση Λογιστές (Ενημέρωση 26-06-2018)
 64. Πιστοποίηση Φυσικά Πρόσωπα (Ενημέρωση 15-03-2018)
 65. Πιστοποίηση Νομικά Πρόσωπα (Ενημέρωση 15-03-2018)
 66. Προσωρινή Δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ)(ν. 2238/1994) (Ενημέρωση 02-11-2017)
 67. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών έντυπο Δ1-Δ2 (μέχρι και το έτος αναφοράς 2013) (Ενημέρωση 05-04-2017)
 68. Τέλη Κυκλοφορίας  (Ενημέρωση 07-02-2017)
 69. Τρόποι πληρωμής Δημοσίων Εσόδων (Ενημέρωση 27-04-2018)
 70. Υποβολή Καταστάσεων Συμφωνητικών (Ενημέρωση 30-01-2017)
 71. Υποβολή Παραστατικών Μεταβίβασης Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ)-Έντυπο Δ11 (Ενημέρωση 03-04-2017)
 72. Φόροι από μισθωτή εργασία & Αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ) (ν. 2238 / 1994) (Ενημέρωση 02-11-2017)
 73. Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (Ενημέρωση 25-09-2020)
 74. Φόρος αμοιβών αρχιτεκτόνων - μηχανικών (Ενημέρωση 09-02-2017)
 75. Φόρος εισοδήματος εργοληπτών (Ενημέρωση 17-05-2019)
 76. Φόροι από Μισθωτή Εργασία στις αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων (Ενημέρωση 25-11-2020)
 77. Φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων (Ενημέρωση 18-01-2021)