Σύντομο Βιογραφικό

 

Ο Δρ. Νικόλαος Μυλωνάς είναι Ομότιμος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MBA από το Baruch College και διδακτορικό δίπλωμα από το City University of New York. Εκτός από το ΕΚΠΑ, έχει διδάξει μαθήματα χρηματοοικονομικής στο University of Massachusetts at Amherst, στο Baruch College και στο ALBA.
 

Η ερευνητική ενασχόληση του κ. Μυλωνά εστιάζεται σε θέματα αγορών χρήματος και κεφαλαίων, παραγώγων προϊόντων και αγορών ενέργειας με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της θεσμικής επένδυσης. Τα πολυάριθμα άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε αξιόλογα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά περιλαμβανομένου του Journal of Finance. Έχει συγγράψει 5 βιβλία ενώ ένα από αυτά "Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων" αποτελεί σημείο αναφοράς στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο. Έχει δημοσιεύσει σε επαγγελματικά περιοδικά και έχει αρθρογραφήσει στον οικονομικό τύπο για επίκαιρα θέματα ενώ συμμετέχει τακτικά σε διεθνή ακαδημαϊκά και επαγγελματικά συνέδρια.
 

Δια μέσω των ετών έχει αναλάβει διοικητικές ευθύνες και πρωτοβουλίες τόσο στον ακαδημαϊκό τομέα όσο και στον επιχειρηματικό. Στον ακαδημαϊκό τομέα, έχει διατελέσει Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΚΠΑ για μια πενταετία, υπηρέτησε επί διετία ως Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, διεύθυνε εππί τριετία το Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ, υπηρέτησε ως Διευθυντής του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Χρηματοοικονομικής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών που έχει δημιουργήσει το 2007. Έχει αναπτύξει και διοικήσει μεταπτυχιακού επιπέδου προγράμματα για στελέχη επιχειρήσεων σε διάφορες μεγάλες επιχειρήσεις και τράπεζες καθώς και προγράμματα στο αντικείμενο της επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων ενώ ήταν ένας από τους πέντε καθηγητές που ξεκίνησαν της λειτουργία του ALBA το 1992 και διαμόρφωσε τα προγράμματα σπουδών του.
 

Στον επιχειρηματικό τομέα έχει διατελέσει Διευθυντής Επενδύσεων σε θεσμικό επενδυτή, είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Επενδύσεων (γ) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ήταν Πρόεδρος επενδυτικών επιτροπών σε εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων, έχει υπηρετήσει ως σύμβουλος σε τράπεζες, θεσμικούς επενδυτές και χρηματιστηριακές εταιρείες, ως μέλος ΔΣ εταιρειών μεταξύ των οποίων και η Εμπορική Τράπεζα και η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών ως μη εκτελεστικό μέλος και εκτελώντας χρέη Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Επίσης, υπηρέτησε επί δεκαετία ως μέλος του ΔΣ στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, ως Διευθύνων Σύμβουλος επί δεκαετία στην ανώνυμη εταιρεία Νοσοκομείο Τσαγκάρης του ΕΚΠΑ και είναι Πρόεδρος ΔΣ σε εταιρεία ενέργειας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Αντιπρόεδρος