Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. Ε1-Ε2-Ε3

Καλώς ήλθατε στην εφαρμογή για τη Δήλωση Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
 

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να

 • υποβάλετε:

- αρχική και τροποποιητική, εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα φορολογικά έτη 2018 και εφεξής,

- τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, για αναδρομικά ποσά μισθών, συντάξεων, επιδομάτων κ.λπ., τα οποία καταβλήθηκαν από το φορολογικό έτος 2018 και μετά. Ειδικά, οι τροποποιητικές δηλώσεις για ποσά αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων,  που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης και επιλέγεται να φορολογηθούν στο έτος στο οποίο ανάγονται, υποβάλλονται από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής,

- αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε2), η οποία, κατά περίπτωση, συνυποβάλλεται με τη δήλωση,

- κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), η οποία κατά περίπτωση, συνυποβάλλεται με τη δήλωση.

 • ανακτήσετε και να αποθηκεύσετε:

- τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός σας,

- τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα / Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για τα οικονομικά έτη 2003 και εφεξής,

- τη σύνοψη της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της Πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, για το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής.

 • έχετε πρόσβαση στα προσυμπληρωμένα έντυπα Ε3 με:

- τις κατηγορίες εσόδων και εξόδων βάσει των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής,

- δυνατότητα τροποποίησης των προσυμπληρωμένων ποσών από τον φορολογούμενο.

 • ενημερώνεστε για την προεκκαθάριση φόρου στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις από το φορολογικό 2023 και εφεξής. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2023, η προεκκαθάριση αφορά -κυρίως- εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.  

 

 

1

 

Προθεσμίες
 • Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2023 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τις 26/7/2024.
 • Εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Επιλέξτε τις παρακάτω ενότητες για χρήσιμες πληροφορίες.

Βήμα – Βήμα η υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
 1. Επιλέγω το έτος για το οποίο επιθυμώ την υποβολή δήλωσης.
 2. Επιβεβαιώνω τα προσωπικά μου στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ. Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).
 3. Συμπληρώνω τα έντυπα Ε2 και Ε3, εφόσον υπάρχει υποχρέωση. Ο άλλος σύζυγος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης υποβάλλει τα σχετικά έντυπα με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.
 4. Συμπληρώνω το έντυπο Ε1. Σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη και τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από την αρμόδια υπηρεσία.
 5. Ενημερώνομαι για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.
 6. Υποβάλλω τη δήλωση.
 7. Αποθηκεύω / εκτυπώνω τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Επιλέξτε το έτος που σας ενδιαφέρει.
Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Ε3. Επιλέξτε το έτος που σας ενδιαφέρει

 

Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος
Σχετικές διατάξεις