Δελτίο Τύπου 17/04/2024

ΑΑΔΕ: Δυνατότητα τακτοποίησης ρυθμίσεων με ανεξόφλητες δόσεις – ενημέρωση μέσω ειδικής εφαρμογής

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΔΟΣΕΙΣ