Επιχειρησιακό Σχέδιο ΑΑΔΕ 2019

Αναλυτική παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2019