Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών

Από αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να υποβάλετε Καταστάσεις Συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990.

 

1

 

Προθεσμίες

Οι  δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους.

  • ΑΥΟ 10656067222ΔΕ-Β18.7.2000 (Δεν είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά)
Υπόδειγμα

Υπόδειγμα έντυπης φόρμας συμφωνητικών

Σύμφωνα με την ΑΥΟ 10656067222ΔΕ-Β18.7.2000 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ2015

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Εγχειρίδιο Χρήσης / Βοηθητικό Υλικό
Προσοχή!

Η εφαρμογή λειτουργεί  με java 1.6. Για νεότερη έκδοση της java ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες: