Πρόσκληση σε συνέλευση πιστωτών

Πρόσκληση σε συνέλευση πιστωτών της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας με την επωνυμία "Ν. ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ".