Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Τελωνειακής Αποθήκης του Τελωνείου Πατρών.