Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.