Τέλη Χρήσης μηχανημάτων έργου

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε τις Ταυτότητες Οφειλής (Τ.Ο.) των μηχανημάτων έργου.

Προθεσμίες

Τα τέλη χρήσης καταβάλλονται εμπρόθεσμα ως 31.07.2020

Σχετικές διατάξεις