Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Τι ισχύει γενικά

Ο λεγόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι έμμεσος φόρος που επιβλήθηκε από το "Παράγωγο Δίκαιο" του Κοινοτικού Δικαίου στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι φόρος κατανάλωσης που εφαρμόζεται σε όλα σχεδόν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται και πωλούνται για χρήση ή κατανάλωση στην ΕΕ. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου όπως ισχύει, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εφαρμόζουν έναν ή δύο μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών των κατηγοριών που περιλαμβάνονται στο Παράστημα ΙΙΙ της ως άνω Οδηγίας.
Στη χώρα μας, σύμφωνα με το άρθρο 21 και το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), με τα οποία ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας, εφαρμόζεται μειωμένος 13% ή υπερμειωμένος 6 % συντελεστής ΦΠΑ για τα αγαθά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
 

Η περίπτωση των ΑμεΑ

Ειδικότερα, στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, υφίστανται σχετικές προβλέψεις για αγαθά και υπηρεσίες που προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και υπάγονται σε μειωμένο (13%) ή υπερμειωμένο (6%) συντελεστή ΦΠΑ. Για τα αγαθά αυτά πέραν της γενικής περιγραφής αυτών αναφέρεται και η δασμολογική κλάση στην οποία υπάγονται για λόγους πλήρους αποσαφήνισης.          

Στα αγαθά αυτά, ενδεικτικά, περιλαμβάνονται:

  • Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστήρες, μηχανήματα ανεβοκατεβάσματος αναπήρων και παρόμοια), 
  • Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης, 
  • Είδη και συσκευές ορθοπεδικής και συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κωφούς,
  • Μπαστούνια και προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης,
  • Καθίσματα μπάνιου για αναπήρους,
  • Συστήματα τραχειοστομίας και τραχειοσωλήνες.