Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ. Π.

Συμπλήρωση δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος

Μισθωτών – Συνταξιούχων

 

Είστε μισθωτός ή συνταξιούχος; Δείτε πώς με απλά βήματα μπορείτε να υποβάλλετε τη Φορολογική σας Δήλωση για το φορολογικό έτος 2019.
 

Θα βρείτε ολοκληρωμένο τον χρηστικό οδηγό πατώντας εδώ
 

Περιηγηθείτε στις ενότητες που σας ενδιαφέρουν για να ενημερωθείτε σχετικά:

Θα χρειαστείτε…
 

Για τα βασικά έντυπα που θα χρησιμοποιήσετε πατήστε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε…

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

  • Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης έγγαμων
    Καταληκτική ημερομηνία: 28/2/2020
  • Yποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019
    Καταληκτική ημερομηνία: 30/6/2020
  • Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 για τους αποβιώσαντες (χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.) από τους εγγυτέρους συγγενείς:  31/12/2020.