Εγκεκριμένος Εξαγωγέας

Απλοποιημένη Διαδικασία Απόδειξης Προτιμησιακής Καταγωγής

 

 

Δ17Γ 5005477  /03-02-2012 Απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής ή της ελεύθερης κτυκλοφορίας των εμπορευμάτων από Εγκεκριμένο Εξαγωγέα και καθορισμός αρμοδιότητος για τη χορήγηση της "Αδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα"
Ανακοίνωση Πρόσκληση προς τις Ελληνικές εξαγωγικές Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν Εξαγωγές σε Προτιμησιακές Χώρες να αποκτήσουν 'Αδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα' ως προς την καταγωγή ή την ελεύθερη κυκλοφορία.
Έντυπα Υπεύθυνη Δήλωση 1
Υπεύθυνη Δήλωση 2
Αίτηση
Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης
ΔΔΘΤΟΚ Β 5010631 ΕΞ2015 Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα για την Προτιμησιακή Καταγωγή - Δηλώσεις Προμηθευτή
ΔΔΘΤΟΚ Β 5010775 ΕΞ2015 Εξαγωγές στην Κορέα - Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας