Τέλη Χρήσης μηχανημάτων έργου

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε τις Ταυτότητες Οφειλής (Τ.Ο.) των μηχανημάτων έργου.

Προθεσμίες

Τα τέλη χρήσης του έτους 2022 καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως 01/08/2022.

Σχετικές διατάξεις