Ειδικός φόρος ακινήτων (ΕΦΑ)

Από αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να υποβάλετε/να δείτε δηλώσεις Ειδικού Φόρου Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων.

 

Προθεσμίες

Οι  δηλώσεις υποβάλλονται  μέχρι την 20η Μαϊου του έτους φορολογίας.

Οδηγίες χρήσης
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις