Ενημέρωση εκκαθάρισης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Μέσω της υπηρεσίας αυτής οι φορολογούμενοι πολίτες ενημερώνονται άμεσα για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος φορολογικού έτους.

 

1

 

Βήμα-βήμα
  1. Συμπληρώνω τον ΑΦΜ
  2. Κλικ στο κουμπί αναζήτηση