Ενδοομιλικές συναλλαγές

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 01/01/2012 και μετά εξαιρουμένων των υπερδωδεκαμήνων καθώς και να προβάλλετε την κατάσταση των υποβολών σας.

Προθεσμίες

Έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Βήμα-βήμα
  1. Επιλέγω το έτος για τη διαχειριστική περίοδο υποβολής Συνοπτικού πίνακα
  2. Για υποβολή Συνοπτικού Πίνακα πατάω «Υποβολή»
  3. Επιλέγω το xml αρχείο που έχει παραχθεί από την διαθέσιμη εφαρμογή
  4. Επιλέγω «Μεταφόρτωση»
  5. Το αρχείο με το Συνοπτικό πίνακα αποθηκεύτηκε στο σύστημα.
  6. Επιλέγω «Οριστικοποίηση» για να ολοκληρωθεί η διαδικασία
Εγχειρίδιο Χρήσης / Βοηθητικό Υλικό / Αιτήσεις
Προσοχή!

Απαιτείται Java 1.6 ή νεώτερη