Εγκυρότητα εκκαθαριστικού δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Από την υπηρεσία αυτή δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης από φορείς ή υπηρεσίες, ενός ή περισσοτέρων στοιχείων του Εκκαθαριστικού Σημειώματος / Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Φυσικών Προσώπων.

Βήμα-βήμα
  1. Συμπληρώνω τον ΑΦΜ
  2. Επιλέγω το έτος
  3. Συμπληρώνω τον αριθμό δήλωσης του επιλεγμένου έτους
  4. Συμπληρώνω τα στοιχεία που επιθυμώ να ελέγξω
  5. Κλικ στο κουμπί έλεγχος