Ε. 2180 /17-09-2021

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 ΣΤ του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170/26.7.2013)

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 ΣΤ του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).
 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 ΣΤ Κ.Φ.Δ., με το οποίο ορίζονται πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), καθώς και έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ, ο οποίος δε λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.
 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Κάτοχοι-χρήστες Φ.Η.Μ.
  • Επιχειρήσεις που έχουν λάβει έγκριση λογισμικού και υλισμικού
  • Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.