Κρατική Αρωγή για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Στο πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα «arogi.gov.gr».

Μέσω της πλατφόρμας αυτής, τα πρόσωπα που επλήγησαν από:

  • το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη,
  • τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την περίοδο Μαΐου - Σεπτεμβρίου 2021, 
  • το σεισμό που εκδηλώθηκε την 3η Μαρτίου 2021 στη Λάρισα και τα Τρίκαλα,
  • το σεισμό που εκδηλώθηκε την 30η Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο, Ικαρία και Χίο,

για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για χορήγηση ενίσχυσης πρώτης αρωγής.

Προθεσμίες

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι:

14.01.2022 για τους σεισμόπληκτους Σάμου, Ικαρίας, Χίου 30ής Οκτωβρίου 2020 και Λάρισας, Τρικάλων 3ης Μαρτίου 2021 (ΑΠΟΦΑΣΗ 161385 ΕΞ 2021/16-12-2021)

05.11.2021 για τους σεισμόπληκτους Κρήτης 27η Σεπτεμβρίου 2021 (ΚΥΑ ΓΔΟΥ 978/2021, 979/2021, 980/2021)

15.10.2021 για τους πυρόπληκτους Μαΐου - Σεπτεμβρίου 2021 (ΚΥΑ ΓΔΟΥ 925/2021, 926/2021, 927/2021) 

Οδηγίες χρήσης