Δελτίο Τύπου 21/09/2022

Εντοπισμός και κατάσχεση σαράντα πέντε κιλών και πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων γραμμαρίων κοκαΐνης (45.594 γρ)

 

ΦΩΤΟ 1

ΦΩΤΟ 2

ΦΩΤΟ 3