Στρατηγικό Σχέδιο ΓΓΔΕ 2016-2020

Αναλυτική παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τα έτη 2016-2020