Επιχειρησιακό Σχέδιο ΑΑΔΕ 2022

Αναλυτική παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2022