Επιχειρησιακό Σχέδιο ΑΑΔΕ 2017

Αναλυτική παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2017