Συνεργασία Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

Ηλιούπολη, 5 Οκτωβρίου 2022

Στο πλαίσιο συμβολής της Τελωνειακής Υπηρεσίας στην προστασία του περιβάλλοντος,  η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία διοργάνωσε με επιτυχία την πρώτη Δράση σε θέμα «Πράσινα Τελωνεία: προστασία ειδών άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας- Cites», σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ.), στις 4 Οκτωβρίου 2022.

Πρόκειται για μια συνεργασία της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας με τον κορυφαίο θεσμό στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, του οποίου η εμπειρογνωμοσύνη προάγει την κατάρτιση των τελωνειακών υπαλλήλων στη διευκόλυνση του νόμιμου και αποτροπή του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας.

Η Δράση διεξήχθη και σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνειακών Αντιπροσώπων, Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων και Απαγορεύσεων-Περιορισμών της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) καθώς και με το Τμήμα Δίωξης, Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.ΤΕ.Π.) της ΑΑΔΕ. Οι συμμετέχοντες τελωνειακοί υπάλληλοι καθώς και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με εμπειρογνώμονες στα θέματα αυτά, να διερωτηθούν και να επιλύσουν απορίες τους στα συγκεκριμένα θέματα που θα αποτελέσουν βασικούς άξονες στο μέλλον. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία της ανάπτυξης δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων, το οποίο θα θεμελιώσει τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην προσπάθεια της αποτελεσματικής υποστήριξης του περιβαλλοντικού τους έργου.

Τη Δράση χαιρέτισαν ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, κύριος Κωνσταντίνος Μουρτίδης, καθώς και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριος Ευάγγελος Γκουντούφας. Παράλληλα, κομβικό ρόλο στην επιτυχία της εν λόγω Δράσης είχαν μέσω των στοχευμένων, αναλυτικών και κατατοπιστικών εισηγήσεών τους τόσο οι Προϊστάμενοι Τμημάτων της Δ.Τ.Δ. και της Δ.Σ.ΤΕ.Π.  της Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ. αντίστοιχα, κ.κ. Μπαντέκα και Ράπτης, όσο και οι κ.κ. Γιακουμή (Προϊσταμένη Διεύθυνσης), Αλεξίου (Προϊσταμένη Τμήματος) και Κωνσταντακοπούλου (εισηγήτρια) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχολιάζοντας τη Δράση, ο Προϊστάμενος της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας ανέφερε «είναι ιδιαίτερη χαρά για την Ακαδημία μας να φιλοξενεί εκπαιδευτικές δράσεις σε θέματα ευαίσθητα, όπως η προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα στοχεύουμε στην ενδυνάμωση και ανάδειξη του ρόλου των Τελωνείων μας στην προστασία από το παράνομο εμπόριο άγριων ειδών πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας καθώς και στη θεμελίωση και ανάπτυξη συνεργασίας του φορέα μας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, επιθυμία της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας αποτελεί η συνέργεια και η διοργάνωση Δράσεων ανάδειξης των μελλοντικών εξελίξεων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εμπλεκόμενους για την επιτυχή υλοποίηση της σημερινής συνάντησης, με ιδιαίτερη μνεία στην υποστήριξη των Προϊσταμένων των εμπλεκόμενων Γενικών Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και των υπαλλήλων αυτών».