Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ)

Περιγράμματα Θέσεων

Τα ανωτέρω έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και σε περίπτωση αποκλίσεων από το δημοσιευμένο στο ΦΕΚ κείμενο, ισχύει το ΦΕΚ.
 

Σχετικές διατάξεις: