Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του Τελωνείου Πατρών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του Τελωνείου Πατρών της Α.Α.Δ.Ε. με τη διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης (ΑΡ. ΗΛ. ΔΙΑΓ.157004 ).