Πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων πιστωτών

Πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων πιστωτών, η οποία αφορά την εταιρεία Ν. ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" (αρ. Γ.Ε.ΜΗ.  013656117000 και ΑΦΜ 999471246).