Mετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση Σύμβασης για την «Προμήθεια νέου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) και υπηρεσιών συντήρησης αυτού» της Α.Α.Δ.Ε. με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150066 και συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 191443, με αριθμό Διακήρυξης Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1056656 ΕΞ 2023/24-04-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012581971) και παροχή διευκρινήσεων.

Ο διαγωνισμός είχε δημοσιευτεί στις 2/5/2023 στην εξής διαδρομή ιστοσελίδας: https://www.aade.gr/prokiryxeis-diagonismoi/dpky-aade-a2-1056656-ex-2023-24-04-2023.

 

Το ανωτέρω επισυναπτόμενο αρχείο έχει ήδη αναρτηθεί και στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.

Η νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών πλέον είναι η 21/06/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Η νέα Ημερομηνία Αποσφράγισης των Προσφορών είναι η 28/06/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.