Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου

Περίληψη Διακήρυξης Β’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας