Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης