Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου  για  τη στέγαση των Υπηρεσιών ΓΔΟΥ

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου  για  τη στέγαση των Υπηρεσιών (Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης & Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων