ΔΔΑΔ Γ 1114449 ΕΞ 2023 /20-09-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης,  Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α2' Τάξης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).