Παραποιημένα Προϊόντα

Δείτε το διαδραστικό έντυπο στη γαλλική γλώσσα της επίσημης ιστοσελίδας της Τελωνειακής Υπηρεσίας της Γαλλίας που αφορά στους κινδύνους που υποκρύπτονται  στις ηλεκτρονικές αγορές παραποιημένων προϊόντων
Επισημαίνεται ο κίνδυνος από την κοινοποίηση των προσωπικών στοιχείων στο διαδίκτυο .
Τέλος επισημαίνεται ότι όταν κάποιος αγοράζει παραποιημένα προϊόντα γίνεται συμμέτοχος στην:

• ενίσχυση της  παράνομης παραγωγής σε συνθήκες ύποπτες.
• πληρωμή επιπλέον φόρων
• οικονομική ενίσχυση ατόμων που φοροδιαφεύγουν
• μείωση των θέσεων εργασίας
• καταστροφή του περιβάλλοντος ( μη τήρηση περιβαλλοντολογικών διατάξεων ΕΕ στην παραγωγή παραποιημένων προϊόντων)

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις