Λίστα παραβατών νοθείας καυσίμων
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Διεύθυνση Απόφαση Είδος παράβασης Διάρκεια σφράγισης της επιχείρησης
XTRA POWER E.E. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 462Α, ΤΚ 18451, ΝΙΚΑΙΑ
17738/05-07-2022 Κατοχή διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων - 1964,73 ΛΙΤΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ SUPER 10 (ΔΕΚΑ) ΗΜΕΡΕΣ
ENERGY FUELS E.E. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 3, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 19300 11582/20-07-2022 Δείγμα βενζίνης αμόλυβδης 95 RΟΝ μη κανονικό νοθευμένο σε ποσοστό 47% περίπου με μείγμα ελαφρών λαδιών πετρελαίου που περιέχουν μεθανόλη. - 2.808 ΛΙΤΡΑ 20/07/2022 - 29/07/2022
ΛΟΥΛΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗ Ο.Ε. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 48, Τ.Κ. 55535 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10834/05-07-2022 Δείγμα μη κανονικό – νοθευμένο σε ποσοστό περίπου 17%. - 620 ΛΙΤΡΑ 06/07/2022 - 15/07/2022