Δημοσιοποίηση παραβατών αναφορικά με νοθεία καυσίμων, λαθρεμπορία καυσίμων ή παρεμπόδιση ελέγχου με χρήση βίας ή απειλής
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Διεύθυνση Απόφαση Ποσότητα νοθευμένων καυσίμων Είδος παράβασης Διάρκεια σφράγισης της επιχείρησης σε ημέρες Τύπος παράβασης
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΑΡΜΑΡΩΤΟ -ΚΩ Τ.Κ. 85 300 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ:1661/20-6-24
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ/ΣΗΣ: 1716/25-6-24
- ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ σύμφωνα με το εδ. Β παρ.4 του άρθρου 119Α του ν.2960/01 - Λαθρεμπορία Καυσίμων
ATHENS PETROL E.E. ΝΙΡΒΑΝΑ 82 & ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ 8, 11145 ΑΘΗΝΑ 18268/27-10-2023
470 Λίτρα ΒΕΝΖ ΑΜΟ 95 οκτανίων Δείγμα αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων μη κανονικό, νοθευμένο σε ποσοστό 100% με μείγμα ελαφρών λαδιών πετρελαίου που περιέχουν μεθανόλη.
10 (δέκα) ημέρες Νοθεία Καυσίμων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ MOBILE Ε.Ε ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 161, Τ.Κ. 10441 ΑΘΗΝΑ 17488/17-10-2023 3.097 Λίτρα πετρελαίου κίνησης
Δείγμα αρ. 177/2023: Πρόκειται για δείγμα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με άλλα βαρύτερα του πετρελαίου κλάσματα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, διότι 1) περιέχει θείο σε συγκέντρωση 97 mg/kg αντί της μέγιστης επιτρεπόμενης 10,0 mg/kg για το πετρέλαιο κίνησης, και 2) έχει απόσταγμα 95% v/v στους 367,2 οC αντί του μεγίστου επιτρεπόμενου 360 οC. (Απόφ. ΑΧΣ 316/2010, ΦΕΚ 501/Β/2012, Απόφ. ΑΧΣ 77/2016, ΦΕΚ 4217/Β/2016, Απόφ ΑΧΣ 76/2016 ΦΕΚ 4217/Β/2016 με τη διόρθωση σφαλμάτων με ΦΕΚ 241/Β/2017).Κανόνας απόφασης που εφαρμόζεται: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259 και απόφαση Κ.Υ.Α. 54/2015 (Φ.Ε.Κ 462/Β/2016).
10 (δέκα) ημέρες Νοθεία Καυσίμων
DIAMOMOD STAT E.E. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 256, Τ.Κ. 12461 ΧΑΪΔΑΡΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην αναφερόμενη ταχυδρομική διεύθυνση από 10-07-2023 λειτουργεί νέα επιχείρηση πρατηρίου υγρών καυσίμων.
15972/22-09-2023
742 Λίτρα ΒΕΝΖ ΑΜΟ 100 RON
ΔΕΙΓΜΑ Α: Το δείγμα ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 100 RON κρίνεται ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με βενζίνη αμόλυβδη 95 RON σε ποσοστό 4% διότι περιέχει κινιζαρίνη 0.12mg/l αντί του προβλεπόμενου ΜΗΔΕΝ.
ΔΕΙΓΜΑ Β: Το δείγμα ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 100 RON κρίνεται ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με βενζίνη αμόλυβδη 95 RON σε ποσοστό 27,7% διότι περιέχει κινιζαρίνη 0.83mg/l αντί του προβλεπόμενου ΜΗΔΕΝ.
10 (δέκα) ημέρες Νοθεία Καυσίμων