Στοιχεία Υποβολών Ε1 παρελθόντων ετών

1. Σύγκριση Υποβολών Αρχικών Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) 2016-2019

α

2. Στοιχεία ωριαίων υποβολών (30-12-2019)

Το παρακάτω γράφημα δείχνει τον συνολικό αριθμό των υποβληθεισών δηλώσεων, των τελευταίων 7 ημερών, ανά ώρα της ημέρας. 

2

3. Στατιστικά στοιχεία εκκαθαρισμένων δηλώσεων (30-12-2019)

3

4. Πίνακας ημερήσιας κίνησης υποβολών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 (30-12-2019)

Τελευταία ενημέρωση στοιχείων πίνακα: Δευτέρα,  30/12/2019 12:46 πμ

4