Στρατηγικό Σχέδιο ΑΑΔΕ 2017-2020

Αναλυτική παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τα έτη 2017-2020