Επιχειρησιακό Σχέδιο ΑΑΔΕ 2021

Αναλυτική παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2021