ΔΔΘΕΚΑ Β 1041701 ΕΞ 2023/ 28-03-2023

Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα καταγωγής.