ΔΔΑΔ Γ 1142415 ΕΞ 2023 /16-11-2023

ΔΔΑΔ Γ 1142415 ΕΞ 2023 /16-11-2023: Επιλογή και τοποθέτηση Προϊστάμενου Υποδιεύθυνσης, της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)