Α. 1015 /30-01-2024

Αυτόματη δημιουργία και υποβολή ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) στις περιπτώσεις ψηφιακής υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς και γονικής παροχής ακινήτων μέσω της εφαρμογής myPROPERTY.

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση που αφορά στην αυτόματη δημιουργία και υποβολή ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) στις περιπτώσεις ψηφιακής υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς και γονικής παροχής ακινήτων μέσω της εφαρμογής myPROPERTY.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την Απόφαση ορίζεται ο τρόπος σύνθεσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) αυτόματα στις περιπτώσεις ψηφιακής υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς και γονικής παροχής ακινήτων, ο τύπος της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, η διαδικασίας υποβολής της και λοιπά θέματα σχετικά με τη λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η απόφαση αφορά φορολογουμένους φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που υποβάλλουν τη δήλωση φόρου δωρεάς και γονικής παροχής ακινήτου μέσω της εφαρμογής myPROPERTY.