Α. 1007 /16-1-2023

Καθορισμός της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και των άλλων καπνών που προορίζονται για κάπνισμα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας επιβολής του Φ.Π.Α. για το έτος 2023 .

Περίληψη Απόφασης

 

 

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση με θέμα «Καθορισμός της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και των άλλων καπνών που προορίζονται για κάπνισμα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας επιβολής του Φ.Π.Α.  για το έτος 2023».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με τις διατάξεις του σχεδίου της Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, καθορίζεται η Μ.Σ.Τ. λιανικής πώλησης για το έτος 2023, προκειμένου για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας και τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. στα προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και στα άλλα καπνά που προορίζονται για κάπνισμα για ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση εισαγωγής από ιδιώτες για ατομική χρήση, λαθρεμπορίας, δωρεάν διάθεσης για σκοπούς έρευνας αγοράς κ.α.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι διατάξεις της εν λόγω Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, εφαρμόζονται από τις τελωνειακές αρχές στις περιπτώσεις που απαιτείται ο υπολογισμός Φ.Π.Α. για τα προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και στα άλλα καπνά που προορίζονται για κάπνισμα,  σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως, στην περίπτωση που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή κατέχονται από ιδιώτες και εισάγονται από τρίτες χώρες αποκλειστικά για ατομική χρήση του προσώπου που τα κατέχει σε ποσότητα μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται ατελώς ή παράγονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας και δεν προορίζονται για εμπορία, ή διατίθενται δωρεάν για σκοπούς έρευνας αγοράς.