Ανάρτηση νέας έκδοσης προδιαγραφών μηνυμάτων (XSD) του Υποσυστήματος Εισαγωγών

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί νέα έκδοση με τα αρχεία προδιαγραφών μηνυμάτων υποβολών (XSD) του Υποσυστήματος Εισαγωγών  στο πληροφοριακό σύστημα Τελωνείων ICISnet (version 1.22) και βρίσκεται στη διαδρομή ΑΑΔΕ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ e-Customs/ IMPORTS - Σύστημα Εισαγωγών/ Προδιαγραφές μηνυμάτων /Μελλοντικές.

Αναλυτικότερα από 01.07.2021,

  • με την νέα νομοθετική δέσμη μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο καθιερώνονται Τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και διαδικασίες απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την εισαγωγή αγαθών, τα οποία αποτελούν αντικείμενο πώλησης μέσω διαδικτύου (e-commerce)
  • καθιερώνονται περισσότερο ευέλικτες Τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής για αγαθά που αποτελούν αντικείμενο πωλήσεων μέσω διαδικτύου, ανεξαρτήτως αξίας.